Historik

Mellan åren 1896 och 1966 verkade Mataskär svenska folkskola på Mataskär, som 1907 donerats till Svenska folkskolans vänner av ingenjör Edvin Bergroth. När skolverksamheten upphörde tog dåvarande kyrkoherden i Esbo svenska församling, Helge Bäck, kontakt med Svenska folkskolans vänner och meddelade att församlingen var intresserad att på området inrätta ett lägerområde. För att köpa fastigheten bildades Mataskärstiftelsen r.s., som förvaltar fastigheten. Mataskär kunde köpas 1968 tack vare donationer, och en betydande låntagning. För att driva verksamheten bildades en förening, Mataskärsällskapet r.f.

Det första lägret hölls i maj 1969 och Esbo svenska församling och Grankulla svenska församling har nu i snart 40 år hållit läger på Mataskär.

Det visade sig snart att den gamla skolbyggnaden inte räckte till för att inkvartera alla lägerdeltagarna och ett logement nära stranden byggdes 1977. Den andra nybyggnaden på Mataskär är kapellet som stod färdigt 1993.

Verksamheten på Mataskär består i dag främst av konfirmandläger, barn- och diakoniläger. Esbo och Grankulla svenska församlingar har förtur att använda området. Under vinter, vår och höst hyrs lägergården också ut till andra arrangörer av kurser, möten och läger.