Vi firade skapelsens söndag på Mataskär 7.9.2014 kl. 11 - 14.00
Kl. 11.00 gudstjänst med Brita Ahlbeck och Eeva-Liisa Malmgren.
De japanska gästerna Midori Oshima-Kakegawa, organist i Holland och Takumi Kato, missionär i Rovaniemi medverkade.
Efter högmässan serverades lunch med våfflor. Alla intänkter från dagen gick oavkortat till Mataskärstiftelsen.
Hjärtligt tack till alla som bidrog till en lyckad dag på Mataskär!

Mataskär kapells 20-årsjubileum firdades söndagen den 8 september 2013.
I gudstjänsten medverkade kyrkoherde Ulrik Sandell från Grankulla svenska församling och kyrkoherde Roger Rönnberg,
kaplan Brita Ahlbeck, kantorerna Pia Bengts och Eeva-Liisa Malmgren från Esbo svenska församling.
Kristian Meurman bjöd på fin musik och sång. Efter gudstjänsten serverades lunch samt kaffe och tårta.
Både kapellet och karaktärshuset fylldes av cirka 140 glada och nöjda Mataskärvänner.
Alla intänkter från dagen gick oavkortat till Mataskärstiftelsen.
Hjärtligt tack till alla som bidrog till en lyckad dag på Mataskär!

Skapelsens söndag firades 2.9.2012 kl. 11 - 14.00.
Temagudstjänst firades i kapellet med Brita Ahlbeck och för musiken svarade Håkan Wikman och Olivia Kyllönen.
Efter mässan serverades lunch, kaffe och våfflor till förmån för Mataskär.
Det fanns hembakat, sylter, mjöl, äpplen och Symamsellernas handarbeten att köpa.
Vi hade även fått grönsaker till försäljning donerade av Överby trädgårdsbutik. I lotteriet vann var tredje lott.
Alla intäkter från dagen går oavkortat till förmån för Mataskär.
Hjärtligt tack till alla som medverkade för att göra dagen lyckad.

Mataskärmarknaden 2011
Årets Mataskärmarknad firades söndagen 25.9. Dagen inleddes med mässa för små och stora i kapellet med Heidi Jäntti
samt musik av Nina Kronlund och Patrik Smulter. Efter mässan serverades lunch och våfflor till förmån för Mataskärstiftelsen.
Även hantverk, hembakat och lotter fanns att köpa.

Mataskärmarknaden 2010
Årets Mataskärmarknad firades söndagen 5.9 under temat "Skapelsens söndag" i samarbete med Esbo svenska församling.
Dagen inleddes med mässa för små och stora med Gunborg Lindqvist och Eeva-Liisa Malmgren. En läcker lunch och
härliga våfflor lockade många. Församlingens "Symamseller" sålde hemlagat och hemstickat, ortens hantverkare hade
utställning och sålde keramik och tavlor, Överby trädgårdsskola sålde perenner. Johanna Almark och Kaarle Mannila
med familj höll två olika konserter i kapellet, en inriktad mera på barn och en för vuxna.
Tack alla ni som medverkade till en lyckad dag på Mataskär!

Mataskärmarknaden 2009
Årets Mataskärmarknad hölls söndagen 13.9.2009.
Marknaden inleddes med andakt i kapellet kl 11.00 och efteråt fanns det möjlighet att äta lunch och våfflor.
Till förmån för Mataskär ordnades lotteri, försäljning av bakverk mm.

Mataskär 40 år
Mataskär firades festligt den 7 september 2008. Mataskär har fungerat som lägergård
för Esbo och Grankulla församlingar i 40 år. Tillika hölls den traditionella festmarknaden.
Festprogram hölls i kapellet under ledning av kyrkoherdarna Roger Rönnberg och Lars-Henrik Höglund.
Musikprogram med Nina Kronlund, Pentti Hildén och Martina Harms. Pensionerade diakonissan
Eila Björklund berättade hur det var att hålla läger de första åren. Festen och marknaden var välbesökt.
Ett varmt tack till publiken, medverkarna och alla som gav en frivillig insats för att festen
och marknaden lyckades!

Mataskärmarknaden 2007
Den traditionella Mataskärdagen firades söndagen den 2 september 2007.
Marknaden inleddes med andakt i kapellet med Brita Ahlbeck och Eva Andersson.
Trots regnet besöktes marknaden av många trogna Mataskärvänner.
På programmet fanns sopplunch, våfflor, lotterier, loppmarknad,
ansiktsmålning för barn, försäljning av bakverk mm.